Pot exista și situații în care, fără a fi cazul de autoritate părintească exclusivă, din diverse motive unul dintre părinții refuză să își exprime consimțământul pentru anumite acte privitoare la minor, cum ar fi acordul ca minorul să părăsească țara pentru vacanțe sau pentru înscrierea lui la școală sau la programe extrașcolare.

În această situație, la solicitarea părintelui interesat, dacă va considera că este în interesul superior al minorului, instanța va putea suplini consimțământul părintelui absent, punctual, în funcție de nevoie efectivă a minorului.