Autoritatea părintească reprezintă toate drepturile și obligațiile pe care părinții le au cu privire la minor și ca regulă se exercită în comun de către ambii părinți, cu excepția unor situații expres și limitativ prevăzute de lege când unul din părinți reprezintă un veritabil pericol pentru creșterea și educarea copiilor minori sau sunt în imposibilitatea de a-și exercita autoritatea părintească, caz în care aceasta va fi exercitată exclusiv de unul din părinți.