Autoritate părintească exclusivă – motive temeinice

Autoritate părintească exclusivă – motive temeiniceConform Codului civil (art. 483), autoritatea părintească este ansamblul de drepturi și îndatoriri care privesc persoana și bunurile copilului și aparțin în mod egal ambilor părinți. Autoritatea părintească se exercită numai în interesul superior al copilului, cu respectarea persoanei acestuia, părinții având obligația de al asocia pe copil la toate