Conducerea unui vehicul sub influența drogurilor – Amânarea aplicării pedepsei – Păstrarea permisului de conducere

Similar conducerii unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, Codul penal sancționează cu pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani sau amendă și conducerea vehiculelor de către șoferi aflați sub influența substanțelor psihoactive (droguri).

Noțiunea de substanțe psihoactive vizează atât drogurile clasice, substanțe psihotrope și stupefiante, dintre care cel mai des întâlnit în cazul conducerii sub influența drogurilor este cannabisul (THC/marijuana), dar și alți compuși sintetici, cum ar fi așa numitele droguri etnobotanice.

Detectarea în trafic a șoferilor aflați sub influența drogurilor se efectuează prin testarea acestora – DRUGTEST – și ulterior prin prelevarea unei probe de sange si a unei probe de urina la INML sau Serviciile de medicină legală județene. Este important de reținut că substanțele psihoactive pot fi detectate în organism și la câteva zile de la consum, iar fapta de conducere sub influența drogurilor există indiferent de cantitatea de substanță depistată.

După recoltarea probelor biologice, șoferului i se va intocmi un dosar de urmărire penală pentru săvârșirea infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, și i se va reține permisul de conducere pe toată durata procesului penal.

Pedeapsa prevăzută de Codul penal pentru această infracțiune este închisoarea de la 1 la 5 ani sau amenda penală, însă, în concret, pedeapsa stabilita și modalitatea de executare vor depinde de o serie de elemente, cum ar fi: valoarea rezultatelor probelor biologice, concluziile Expertizei medico-legale, atitudinea și comportamentul persoanei în cauză, gradul de colaborare cu organele de cercetare penală și circumstanțele personale ale celui cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența drogurilor.

Asistența unui avocat încă din fazele incipiente ale urmăririi penale poate să asigure o soluție favorabilă inculpatului, cum ar fi renuntarea la urmarirea penala iar in fata instantei de judecata amânarea aplicării pedepsei.

În cele ce urmează, vă prezentăm pe scurt o situație în care instanța de judecată a dispus amânarea aplicării pedepsei pentru pedeapsa închisorii de 8 luni, stabilite pentru o infracțiune de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor stupefiante, faptă prevăzută și pedepsită de art. 336 alin. (2)  C. pen. și în care nu a interzis inculpatului dreptul de a conduce pe durata termenului de supraveghere de 2 ani, acesta păstrându-și permisul de conducere.

În baza art. 336 alin. (2) C. pen., prima instanță a condamnat pe inculpat la 8 luni de închisoare, a amânat aplicarea pedepsei pe un termen de 2 ani, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii și l –a obligat pe inculpat să respecte măsurile de supraveghere prevăzute de art. 85 alin.(1) lit. a)-e) C. pen. În fapt s-a reținut că la data de 31.03.2018, în jurul orei 07:40, în timp ce conducea autoturismul în sectorul 5 al Mun. București, în timpul unui control al poliției, inculpatul a fost testat Drug Test și a fost depistat pozitiv pentru consum de substanțe psihoactive. Potrivit Buletinului de analiză toxicologică și a Raportului de expertiză medico-legală întocmite efectuate în cauză a rezultat că inculpatul se afla sub influența substanțelor psihoactive și acestea i-au afectat negativ capacitatea de conducere a autovehiculelor. Pentru a hotărî în sensul arătat anterior, prima instanță a reținut că:

„De asemenea, inculpatul a avut o atitudine cooperantă cu organele judiciare, acesta a recunoscut săvârșirea faptei și a participat în mod activ la desfășurarea activităților de urmărire penală. Inculpatul a acceptat deplasarea la sediul INML pentru prelevarea mostrelor biologice și a recunoscut faptul că în seara evenimentului a consumat marijuana. În cursul judecății,  a recunoscut în totalitate fapta reținută în sarcina sa prin actul de sesizare a instanței, menționând totodată că este de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității. Față de cele de mai sus, instanța apreciază că pentru prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni de inculpat și formarea unei atitudini corecte a acestuia față de ordinea de drept și regulile de conviețuire socială, este necesară stabilirea unei pedepse cu închisoarea chiar dacă aceasta va fi orientată spre minim.”

În concret, astfel cum s-a precizat anterior, instanța urmează să stabilească inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența substanțelor stupefiante, pedeapsa de 8 luni închisoare, pedeapsă mai mică decât maximul de 2 ani închisoare prevăzut de lege pentru a se putea dispune amânarea pedepsei. De asemenea, din fișa de cazier a inculpatului, rezultă că acesta nu a mai fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni, iar cu ocazia audierii sale în fața instanța și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității.

Cu privire la condiția referitoare la persoana inculpatului, instanța constată că acesta este în vârstă de 29 de ani și nu a mai fost anterior condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni, astfel că nu este cunoscut cu un comportament predispus comiterii faptelor prevăzute de legea penală. Raportat la vârsta acestuia, există în mod concret posibilitatea de îndreptare a inculpatului fără aplicarea unei pedepse.

În ceea ce privește necesitatea impunerii obligației prevăzute la art. 85 alin. (2) lit. g) C. pen. și anume aceea de a nu conduce anumite vehicule, instanța arată că scopul obligațiilor stabilite pe parcursul termenului de supraveghere este prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni. Însă, un asemenea risc nu poate fi reținut cu privire la inculpat, având în vedere că acesta nu este cunoscut cu antecedente penale. Totodată, instanța constată că de la momentul săvârșirii faptei și până în prezent inculpatul nu a mai săvârșit alte infracțiuni de aceiași natură, în mod rezonabil se poate presupune că inculpatul a înțeles gravitatea faptelor și imperativul respectării normelor de circulație rutieră.”

(Extras din Sentința penală nr. 715/2021 pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București, rămasă definitivă prin neapelare)