Totodată, soții vor trebui să decidă cu privire la numele de familie pe care îl vor purta după divorț, precum și cu privire la situația copiilor lor minor, dacă aceștia există.

Este important de reținut că soții nu sunt obligați să facă și partajul bunurilor comune cu ocazia divorțului, iar cheltuielile generate de divorțul pe cale judecătorească sunt reduse.