CARACTERUL DISPROPORȚIONAT AL SANCȚIUNII

Amânarea aplicării pedepsei, instituție introdusă prin Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, fără corespondent în legislația penală anterioară, reprezintă o modalitate de individualizare a pedepsei, ce constă în stabilirea unei pedepse în sarcina inculpatului găsit vinovat de săvârșirea unei infracțiuni și amânarea temporară a aplicării acesteia, atunci când pedepsa concret stabilită este amenda sau închisoarea de cel mult doi ani, iar instanța apreciează, ținând cont de persoana inculpatului și de conduita avută de acesta înainte și după comiterea faptei, că raportat la situația sa personală aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă fixă de doi ani.

Sub aspectul efectelor, la împlinirea termenului de supraveghere de doi ani, persoanei față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei nu i se va mai aplica pedepsa și, pe cale de consecință, nu va mai fi supusă niciunei decăderi, interdicții sau incapacități ce ar putea decurge din infracțiunea săvârșită, dacă acesta a avut o conduită care să justifice opțiunea instanței de a nu-i aplica o pedeapsă.

În schimb, amânarea aplicării pedepsei nu produce efecte asupra executării măsurilor de siguranță și a obligațiilor civile prevăzute în hotărâre.

Odată cu amânarea aplicării pedepsei, instanța va impune inculpatului, în mod obligatoriu, să respecte măsurile de supraveghere prevăzute de art. 85 alin.(1) C. pen. și, în mod facultativ, poate impune acestuia să respecte unele din obligațiile prevăzute de art. 85 alin.(2) C. pen., dacă apreciează necesar, raportat la natura faptei și circumstanțele concrete în care ea s-a săvârșit.

În fond, instanța a stabilit în sarcina inculpatului S.G. pedeapsa de un an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. În baza art. 83 alin.(1) C. pen. instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei, stabilind un termen de supraveghere de doi ani, pe durata căruia a impus inculpatului, printre altele, obligația de a nu mai conduce niciun fel de vehicule pentru care se eliberează permis de conducere.

Prin Decizia penală nr. 927/A pronunțată la data de 14.06.2017, Curtea de Apel București, Secția a II-a penală a admis apelul declarat de inculpatul S.G. împotriva Senținței penale nr. 307 din data de 10.05.2017, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București, a desfiinațat în parte Sentința apelată și, rejudecând în fond, a înlăturat obligația de a nu conduce nicio categorie de vehicule, pe durata termenului de supraveghere, impusă inculpatului în temeiul art. 85 alin.(2) lit. g) C. pen.

Instanața de apel a reținut în considerentele hotărârii că:

Punând în balanță circumstanțele reale ale săvârșirii faptei cu cele personale ale inculpatului, care nu este cunoscut cu antecedente penale, a regretat profund fapta săvârșită, are un loc de muncă stabil, instanța de fond a stabilit în mod judicios că scopul educativ-preventiv al pedepsei poate fi atins prin aplicarea dispozițiilor art. 83 alin.(1) C. pen., referitoare a amânarea aplicării pedepsei de un an închisoare.

Curtea apreciează însă că interzicerea dreptului de a conduce pe o perioadă de doi ani este o măsură disproporționată în raport de pericolul social concret al faptei săvârșite și datele care circumstanțiează persoana inculpatului, care relevă că acesta are un nivel ridicat de instrucție, fiind o persoană integrată în societate, ocupând postul de administrator al flotei auto și a asociației de locatari T23B, astfel impunerea acestei interdicții în sarcina inculpatului s-ar transforma într-o pedepsă mai severă decât pedeapsa principală, în condițiile în care viața inculpatului depinde de posibilitatea de a conduce vehicule.

(Decizia penală nr. 927/A din data de 14.06.2017, pronunțată în apel de către Curtea de Apel București, Secția a II-a penală, într-un dosar având ca obiect conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzută și pedepsită de art. 336 C. pen.)

Autori: Av. PRICOB Adina, Av. CHIFOR Bogdan.