Este foarte important de știu că persoana surprinsă că a depășit viteza legală are dreptul să formuleze obiecțiuni cu privire la faptă, care vor fi trecute obligatoriu în procesul-verbal, iar semnarea procesului NU constituie o recunoaștere a faptei, ci înseamnă că șoferul a luat la cunoștință de cele cuprinse în procesul-verbal și i se va înmâna o copie. Semnarea procesului-verbal pentru depășire vitezei legală nu este obligatorie, iar în cazul în care șoferul nu semnează, va primi procesul verbal prin poștă la adresa de domiciliu.

Șoferul care a depășit viteza poate să achite jumătate din amenda minimă prevăzută de lege în 15 zile de la primirea procesului-verbal.