Amendă contravențională COVID-19. Neconstituționalitate. Efecte. Plângere contravențională

Starea de urgență pentru combaterea pandemiei de COVID-19 nu a însemnat doar restricții semnificative de circulație, ci a venit cu măsuri de sancționare drastice a nerespectării măsurilor de prevenire, deja bine cunoscutele amenzi COVID-19. Pentru publicul larg, amenzile au fost aplicate în principal pentru încălcarea restricțiilor de circulație, fie că vorbim, spre exemplu, de persoane care nu aveau asupra lor declarația pe proprie răspundere, ori nu aveau asupra lor documente doveditoare sau nu au respectat intervalele de deplasare.

Prin modificările aduse de OUG 34/2020, pe lângă majorarea cuantumului amenzilor, ajungând la sume cuprinse între 2.000 minim și 20.000 de lei maxim pentru persoanele fizice, s-a mai prevăzut că cel amendat poate plăti în termen de 15 zile jumătate din amenda primită, nu jumătate din minim, cum este cazul amenzilor contravenționale obișnuite, ca cele date pentru încălcarea regimului rutier.

Deși majorarea amenzilor pentru încălcarea ordonanțelor militarea fost motivată de necesitatea unui grad de conformare socială sporit și încercarea de a descuraja încălcarea restricțiilor de circulație, Curtea Constituțională a României a stabilit, printre altele, prin Decizia nr. 152 din data de 6 Mai 2020[1] că Ordonanța 34/2020 este neconstituțională, în ansamblul său.

Prin urmare, și amenzile aplicate în baza acestui act normativ sunt neconstituționale.

‼Cu toate acestea, pentru a beneficia de declararea ca neconstituționale a acestor amenzi este neapărat nevoie ca persoana amendată să formuleze plângere contravențională la instanța de judecată împotriva procesului-verbal prin care a fost sancționată.‼

IMPORTANT

  • Plângerea contravențională se depune la Judecătoria de la locul constatării contravenției în termen de 15 zile de primirea procesului-verbal, după cum acesta a fost înmânat persoanei sancționate sau i-a fost comunicat prin poștă.
  • Dată fiind starea de urgență instituită prin Decretul nr. 195 din 16.03.2020, prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență, prin urmare termenul de prescripție de 15 zile indicat mai sus, va începe efectiv să curgă din data de 15.05.2020, data încetării stării de urgență.
  • Decizia CCR urmează să își producă efecte de la momentul publicării în Monitorul Oficial, dată de la care va putea fi invocată propriu-zis în proces. În consecință, amenda contravențională tot trebuie contestată în termenul legal de 15 zile, indiferent dacă Decizia se publică până atunci sau nu. Cel mai posibil, această decizie se va publica până la începerea judecății, putând fi invocată în cursul procesului.

[1] La data redactării acestui articol, respectiv 14.05.2020, pe site-ul Curții Constituționale a României decizia apare ca fiind trimisă spre publicare către Monitorul Oficial.

  • Taxa judiciară de timbru care trebuie plătită pentru formularea plângerii este de 20 lei, ca în cazul oricărei alte plângeri.

DACĂ AMENZILE APLICATE ÎN BAZA OUG 34/2020 NU SUNT CONTESTATE în termenul de 15 zile vor trebui să fie plătite integral de persoana sancționată, putând fi pornită chiar executarea silită față de aceasta.

‼DE REȚINUT‼

Precizările anterioare se referă exclusiv la sancțiunile contravenționale aplicate în perioada 03.04.202-06.05.2020.

Pentru amenzile aplicate în perioada 16.03.2020 – 02.04.2020, în baza OUG nr. 1/1999, în cuantum cuprins între 100 lei – 5000 lei pentru persoane fizice, NU poate fi invocată Decizia CCR din 06.05.2020. Ele vor putea fi contestate pentru motive de legalitate sau temeinicie, însă contestatorul va trebui să dovedească că a fost sancționat în mod nejustificat.

Întrucât în cazul acestor amenzi nu ne putem prevala de efectele Deciziei, contestarea lor devine mai dificilă, caz în care persoana sancționată se poate exonera de răspundere prin achitarea a jumătate din minimul prevăzut de lege, respectiv 50 lei.

Și în cazul acestora sunt pe deplin aplicabile precizările anterioare cu privire la termenul de contestare de 15 zile și data de la care începe să curgă, instanța la care trebuie depusă plângerea contravențională și cuantumul taxei de timbru.

În situația în care ați fost sancționat contravențional pentru nerespectarea restricțiilor de circulație instituite pe perioada stării de urgență vă punem la dispoziție informațiile necesare precum si MODELUL DE CERERE pentru formularea plângerii contravenționale.

Detalii aici

[1] La data redactării acestui articol, respectiv 14.05.2020, pe site-ul Curții Constituționale a României decizia apare ca fiind trimisă spre publicare către Monitorul Oficial.